Ongevallenonderzoek

Ongevallenonderzoek - Stander HSE Consultancy

Ongevallenonderzoek

Na een ongeval binnen uw bedrijf is uw voornaamste zorg het minimaliseren van de schade voor uw personeel, bedrijf en de omgeving. Als alles echter vervolgens tot rust is gekomen, is het normaal dat u de oorzaak van het incident wilt begrijpen en hoe u kunt voorkomen dat iets dergelijks opnieuw gebeurt. Om dit inzicht te krijgen is het uitvoeren van een ongevalsonderzoek noodzakelijk.

Oorzaak en gevolg

Natuurlijk doet u als werkgever er alles aan om een werkplek te creëren die zo veilig en gezond mogelijk is, maar een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje. Wanneer er ondanks alle aandacht voor veiligheid toch iets gebeurt, dan kan een ongevallenonderzoek nodig zijn. Sterker nog: de Arbowet geeft aan dat elk incident moet worden onderzocht. De wet vermeldt niet wat een incident precies is en dat kan leiden tot verwarring. Een onderzoek is in principe nodig voor alles wat er binnen uw bedrijf gebeurt waarvoor meer dan een pleister uit de verbandtrommel moet komen.

Een ongevalsonderzoek is een onderzoek naar een incident waarin de onderliggende oorzaken van dat incident worden achterhaald. Als de oorzaken gevonden zijn, dan kan er binnen uw bedrijf voor worden gezorgd dat het zich niet zal herhalen. Het doel van onderzoek is namelijk niet alleen om te kijken waar het mis ging, maar met name om de verkregen informatie vooral te gebruiken om een soortgelijk ongeval in de toekomst te voorkomen.

Interne audits - Stander HSE Consultancy

Wat voor elementen bevat een ongevallenonderzoek?

Een onderzoek van de plaats van het ongeval, interview(s) met betrokkenen, analyse en de eindrapportage.

RI&E

Wanneer moet een bedrijfsongeval gemeld worden?

U bent verplicht een arbeidsongeval te melden bij de arbeidsinspectie bij een dodelijke afloop, een ziekenhuisopname, of blijvend letsel.

RI&E

Waarom is een ongevallenregister een goed idee?

Wanneer alle ongevallen en bijna-ongevallen geregistreerd worden, dan kunnen soortgelijke situaties in de toekomst voorkomen worden.

Wanneer is een ongevallenonderzoek nodig?

Er zijn meerdere redenen om een ongevallenonderzoek in te (laten) stellen. Zelfs kleine schadegevallen of incidenten met beperkt letsel kunnen dienen als waardevolle leermomenten. Via een onderzoek kunnen de achterliggende oorzaken gevonden worden om herhaling in de toekomst te voorkomen. Ongeacht of het verplicht is om een onderzoek in te stellen, is het altijd een goed idee om een ongevalsonderzoek uit te voeren.

Ernstige bedrijfsongevallen bent u verplicht direct te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit geldt alleen voor arbeidsongevallen waaraan een medewerker blijvend letsel overhoudt, een ongeval dat leidt tot een ziekenhuisopname of met dodelijke afloop tot gevolg. De inspectie bepaalt vervolgens of zij zelf een ongevalsonderzoek instellen of dat ze het niet nodig achten. Dat onderzoek vindt zo snel mogelijk plaats na het ongeval. De inspecteur zal ter plaatse een beeld vormen van wat er gebeurd is en betrokkenen en getuigen horen. Daarna zal in de meeste gevallen het onderzoek door uzelf als werkgever worden overgenomen.

ongevallenonderzoek

Ongevallen registreren, waarom?

Een ongevallenonderzoek is niet altijd noodzakelijk. Maar omdat ongevallen en bijna-ongevallen overal kunnen voorkomen, is een goede registratie geen overbodige luxe. Wanneer alle ongevallen en bijna-ongevallen geregistreerd worden binnen uw bedrijf, dan kan ervan geleerd worden. Het is verstandig om juist ook kleine incidenten vast te leggen. Dit vergemakkelijkt een grondige analyse van gebeurtenissen, die een terugkerende trend kunnen onthullen. Zo’n trend kan worden gebruikt om de veiligheidsmaatregelen op de werkplek te verbeteren. Hoewel werkgerelateerde ongevallen vervelend zijn, zijn ze tegelijkertijd waardevolle bronnen van informatie.

Hoewel een bijna-ongeval misschien niet zoveel negatieve gevolgen heeft als een echt ongeval, kan het toch goede inzichten opleveren. Het kan helpen om locaties, werkplekken of afdelingen te identificeren waar de meeste (bijna-)ongevallen gebeuren. Het bijhouden van deze incidenten kan helpen om (ernstige) ongevallen te voorkomen.

Zorg voor een goede veiligheidscultuur

Een sterke veiligheidscultuur binnen uw bedrijf vermindert ongevallen en incidenten. Dat resulteert in lager ziekteverzuim en meer tevreden medewerkers. Dit is vooral gunstig in een competitieve arbeidsmarkt, omdat het helpt om getalenteerde werknemers te behouden en een goed opgeleid BHV-team te behouden. Bovendien zorgt een sterke veiligheidscultuur ervoor dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en verbetert het de reputatie van de organisatie. Daarom is het prioriteren van de veiligheidscultuur essentieel voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en het voorkomen van arbeidsongevallen.

Het waarborgen van arbeidsveiligheid kan niet in één keer worden gerealiseerd. De veiligheidscultuur binnen een organisatie kan worden beïnvloed door meerdere factoren, zoals werkdruk, stress, onderbezetting en het in dienst hebben van tijdelijke of flexibele arbeidskrachten. Daarnaast kan uw bedrijf in de loop van de tijd veranderingen ondergaan door bijvoorbeeld de introductie van nieuwe producten en personeelsverloop. Daarom is het van belang om veiligheid consistent te op de agenda te zetten. Het is een continu proces. Door een goede veiligheidscultuur en voldoende aandacht aan het voorkomen van ongevallen, kunt u ervoor zorgen dat er zo min mogelijk ongevallenonderzoeken nodig zullen zijn binnen uw bedrijf.

Over Stander HSE Consultancy

Is er onverwacht toch iets gebeurd? Neem contact met ons op.

Stander HSE Consultancy B.V. helpt u graag verder

of bel ons op: 06 - 10039235

Bereikbaar tijdens kantooruren

Overige diensten

  • stander@hseconsultancy.nl
  • 06 100 392 35