BHV

BHV - Stander HSE Consultancy

Bedrijfshulpverlening

Natuurlijk doet u er als werkgever alles aan om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf zo veilig en gezond mogelijk te maken. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje. Wanneer er zich een ongeval of een calamiteit voordoet, moet u kunnen vertrouwen op de BHV-organisatie die weet hoe er gehandeld moet worden. De BHV’ers (bedrijfshulpverleners) hebben geleerd wat zij moeten doen bij een ongeluk, brand of andere noodsituatie. Terwijl andere werknemers vaak niet weten wat ze moeten doen, zodat de situatie mogelijk nog gevaarlijker wordt. Goed opgeleide BHV’ers zijn belangrijk voor elk bedrijf.

Intern arbobeleid

Als werkgever voelt u zich verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw medewerkers. BHV’ers aanstellen doet u niet omdat dit verplicht is, maar omdat u het belangrijk vindt dat er altijd genoeg bedrijfshulpverleners aanwezig zijn als er iets gebeurt in uw bedrijf. Ook de overheid vindt het belangrijk dat iedereen veilig kan werken en heeft de nodige regels en wetten vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om daaraan te voldoen zorgt u voor arbobeleid dat bij uw bedrijf past en doet dat in samenspraak met (de vertegenwoordiging van) werknemers. De vaste onderdelen van dat beleid zijn: RI&E, ziekteverzuimbeleid, bedrijfshulpverlening, preventiemedewerker en periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Het aantal BHV’ers dat u nodig heeft, is niet wettelijk vastgelegd. U bent als ondernemer wel verplicht om minimaal één BHV’er aan te wijzen. Het hangt af van de grootte van uw bedrijf en de mogelijke risico’s hoeveel bedrijfshulpverleners er voor uw organisatie nodig zijn. Een RI&E kan u helpen om er achter te komen welke risico’s er binnen uw bedrijf zijn om zo een inschatting te maken van het aantal benodigde BHV’ers. U mag als eigenaar ook zelf optreden als BHV’er zolang er tijdens uw afwezigheid altijd iemand anders aanwezig is die uw taken als bedrijfshulpverlener kan overnemen.

BHV - Stander HSE Consultancy

BHV-cursus

Ook bent u als bedrijf zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een goede opleiding en alle benodigde materialen. Daarnaast is het belangrijk dat BHV’ers elk jaar bijscholing krijgen. Jaarlijkse bijscholing is van belang om de kennis en vaardigheden van uw BHV’ers op peil te houden. Alleen op die manier kunnen ze altijd de beste zorg en hulp bieden. Herhaling is daarvoor belangrijk.

Bij Stander HSE Consultancy B.V. kunt u terecht voor zowel reguliere BHV-cursussen als jaarlijkse opfriscursussen. Bij onze BHV-cursussen leren uw medewerkers eerste hulp bij ongevallen (inclusief reanimeren met en zonder AED), hoe ze het pand moeten evacueren (en collega’s en klanten moeten instrueren) en hoe ze een beginnende brand kunnen blussen. Ook bieden we ook EHBO-cursussen aan en kunnen we u begeleiden met ontruimingsoefeningen. Daarnaast kunnen we uw huidige BHV-organisatie bekijken en advies uitbrengen over de effectiviteit hiervan. Bedrijfsnoodplannen schrijven en ontruimingstekeningen die voldoen aan alle normeringen? Ook daarvan kunt u bij ons terecht.

BHV - Stander HSE Consultancy

Ontruimingsoefening

Weten uw medewerkers wat ze moeten doen wanneer er brand uitbreekt in uw bedrijfsgebouw? Om te voorkomen dat er blinde paniek ontstaat op het moment dat het echt gebeurt, is het aan te raden om regelmatig een ontruimingsoefening te houden. Wanneer er in uw bedrijfsgebouw een brandmeldinstallatie (BMI) aanwezig is, dan bent u als beheerder van het pand wettelijk verplicht om een ontruimingsprocedure op te stellen. In alle andere gevallen is een ontruimingsplan niet per definitie verplicht, maar kan het wel aan te raden zijn om een dergelijk plan te hebben. Wanneer iedereen weet hoe zij moeten handelen bij een ontruiming, kan dat veel ellende voorkomen.

In een speciaal daarvoor bestemd ontruimingsplan legt u vast wat er precies moet gebeuren in geval van nood. Er staat in hoe mensen zo snel mogelijk uit het gebouw kunnen komen en de verschillende rollen van de BHV’ers staan er in vermeld. Op die manier weet iedereen wat ze moeten doen en welke taken onder hun verantwoordelijkheid vallen. Er zijn meerdere voordelen van een jaarlijks terugkerende ontruimingsoefening. Doordat uw BHV’ers kunnen oefenen, zullen zij bij een daadwerkelijke noodsituatie precies weten wat ze moeten doen. Ze hebben het dan al een keer (of een aantal keren) in het echt ondervonden. Daarnaast kunt u tijdens een oefening controleren of het plan nog actueel is, zodat u eventuele wijzigingen door kunt voeren.

Het belang van goed opgeleide BHV'ers

Of het nu gaat om een brand, een medisch noodgeval, een ongeval of een andere vorm van gevaar binnen uw bedrijf, een goed opgeleide BHV’er is getraind om snel en effectief te reageren. Het hebben van goed opgeleide bedrijfshulpverleners heeft meerdere voordelen voor uw onderneming.

Ten eerste draagt het bij aan de veiligheid van de werknemers en bezoekers. In noodsituaties kunnen BHV’ers snel ingrijpen en de juiste acties ondernemen, zoals het evacueren van het gebouw, het verlenen van eerste hulp, of het beperken van de schade bij een brand. Door snel en adequaat te handelen, kunnen BHV’ers levens redden en ernstig letsel voorkomen.

Daarnaast kan het hebben van goed opgeleide BHV’ers de continuïteit van uw bedrijf waarborgen. In geval van een noodsituatie kunnen bedrijfshulpverleners namelijk ervoor zorgen dat de situatie beheerst wordt totdat professionele hulpdiensten arriveren. Dit kan de impact van de noodsituatie minimaliseren plus de tijd en kosten die gepaard gaan met herstelwerkzaamheden verminderen.

Bovendien kunnen bedrijfshulpverleners helpen bij het opstellen en uitvoeren van evacuatieplannen, het controleren van veiligheidsvoorzieningen en het identificeren van mogelijke risico’s binnen uw organisatie. Dit draagt bij aan het creëren van een veilige werkomgeving en het voorkomen van toekomstige incidenten.

Andere diensten:

  • stander@hseconsultancy.nl
  • 06 100 392 35